Un ciment ràpid únic i inigualable

Amb Marfil tot són avantatges:
ECONOMITZA el cost de l'obra,
SOLUCIONA tasques difícils. 
GARANTEIX adormiment controlat.

Característiques i avantatges que el diferencien

 • Adormiment ràpid (inici entre 2 i 4 minuts a 20ºC). Enduriment immediat que permet sotmetre’l a esforços moments després de la seva aplicació.

 • Adormiment controlat amb retardant (inici entre 25 i 30 minuts a 20ºC) que permet l’aplicació d’una gran quantitat de producte.
 • Alta resistència a l’atac d’aigües àcides o sulfatades. DURABILITAT GARANTIDA.
   
 • Molt apte per a realitzar obres en immersió, sota el mar o en condicions extremes de temperatura, fins i tot per sota 0ºC.
   
 • Barrejat amb qualsevol tipus de calç millora notablement la qualitat d’aquesta.

ECONOMITZA el cost de l'obra perquè redueix el temps ďespera.

SOLUCIONA tasques de difícil execució.

GARANTEIX l'adormiment controlat: molta plasticitat i alta adherència.

Amb Marfil tot són avantatges

Ciment ràpid i natural "MARFIL", apostant per la sostenibilitat

Natural

És NATURAL per què es fabrica aprofitant la composició química d’una pedra calcària argilenca que ens ofereix la natura i sense additius externs.

L'autèntic ciment de mina!

Ecològic

És ECOLÒGIC per què s’elabora per mitja de l’extracció de pedra calcària en canteressubterrànies. D’aquesta manera no s’altera el paisatge,
I es garanteix totalment la preservació de la natura.

Sostenible

En la fabricació només s’utilitzen pedres calcàries argilenques bituminoses (amb hidrocarburs continguts durant la formació geològica) amb una mínima aportació de combustible per assolir la temperatura màxima de cocció de 1.200ºC (*).
 

(*) L’energia consumida per kg. de Ciment Natural MARFIL és de nomes 0,78 kw/kg.

CERTIFICAT DE CONSUM ENERGÈTIC LLIURE D'EMISIONS DE CO2

Presentació

Sac plastificat de 20 kg
Bossa de plàstic de 5kg

Kit reparació ràpida:
Bossa 5kg.Ciment natural MARFIL
Ampolla 250ml. retardant MARFIL-CONTROL
Gerra dossificadora graduada 1,5lt
Espàtula per a l'aplicació

 Retardant MARFIL CONTROL
Garrafa 5 kg. en pols
Ampolla 1 kg. en pols
Ampolla 250 gr. en pols
Ampolla 250 ml. diluït

Aplicacions
Mil i una possibilitats

Marfil és un ciment natural triat per la seva eficàcia en:
CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE VOLTES COMPLEXES, però també en...

Obres subterrànies

 • Clavegueram.
 • Conducció d’aigües agressives o fecals.
 • Impermeabilització de túnels i galeries, projectat de via humida.
 • Taponament de vies d’aigua i unió de canonades.

Obres de superfície

 • Construcció ràpida d’envans, en SITUACIONS D’INUNDACIONS.
 • Ancoratge de perns, marcs, reixes, pals.
 • Col•locació de senyalitzacions i elements metàl•lics en la via pública.
 • Fabricació de motlles decoratius i artesanals.

Restauració d’EDIFICACIÓ HISTÒRICA

 • Molt recomanable la seva aplicació en REHABILITACIÓ i RECUPERACIÓ d’edificis CATALOGATS-HISTÓRICS.
 • És totalment COMPATIBLE amb els aglomerants tradicionals com la CALÇ.

Utilització

Projectes realitzats

Bricktopia Festival EME3, restauració en l'Hospital Sant Pau, museu del Ciment Asland, Palau Güell, biòtops submarins, Sagrada Família...

Documentació