Avís legal

Cementos Collet manté aquest lloc web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació corporativa i no corporativa actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant, Cementos Collet no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 34/2002 (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic) s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web

Reproducció de fotografies alienes

Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat d'Inforber, tot i que en disposa d'un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d'elles, segons s'especifiqui.

Protecció de dades personals

Sense prejudici del previst en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Cementos Collet al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els formularis.

Cementos Collet incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. Cementos Collet no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’empresa propietària del web.

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com a la implementació de les mesures de seguretat disposades al reglament Europeu de Protecció de dades i a la normativa española de protecció de dades. Per a més informació, veieu la nostra Politica de Privacitat.

La web de cementosocollet.com s'ha adecuat a les exigencies del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD)

 

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. Cementos Collet no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació. Més informació