Crèdits

Continguts i text

Cementos Collet

www.cementoscollet.com

Coordinació del projecte i anàlisi de continguts

projectes.i@inforber.cat
Jordi Farrés

Disseny i programació

Departament d'aplicacions WEB i multimèdia. Inforber Serveis TIC

projectes.i@inforber.cat
Edgard Rafart
Jordi Farrés