Novetats

Totes les novetats relacionades amb Cementos Collet

PreviousNext

RESTAURACIÓ D'UN EDIFICI HISTÒRIC A NOVA YORK

La restauració d'un edifici a les drassanes nàutiques al barri de Brooklyn de Nova York, s'esta realitzant amb un morter mixt el.laborat amb barreja de ciment natural de mina MARFIL i cal hidràulica NHL-3.

La restauració d'un edifici a les drassanes nàutiques al barri de Brooklyn de Nova York, s'esta realitzant amb un morter mixt el.laborat amb barreja de ciment natural de mina MARFIL i cal hidràulica NHL-3.

Les característiques específiques del ciment MARFIL han permés un notable increment de la resistencia final del morter respecte a la resistencia d'un morter compost solsament de cal hidràulica i una reducció significativa del temps de fraguat, el que ha permés un reducció del cost de la construcció.

Una condició indispensable en la reconstrucció era poder garantir les condicions inicials de composició i durabilitat dels antics morters histórics de cal i ciment natural utilitzats a l'època.